Zorgplafond zorgverzekeraar

Wat is een zorgplafond?

Als een zorgverzekeraar een zorgplafond hanteert, is er een maximumbedrag vastgesteld dat een zorgaanbieder per jaar mag declareren. Dat is dus bepalend voor hoeveel tijd ik kan besteden aan patiënten die bij die verzekeraar zijn verzekerd.

Wat betekent een zorgplafond voor (nieuwe) patiënten?

Hoe lager een zorgplafond is, hoe meer ik beperkt word in mijn handelen als psychiater. Met een (te) laag zorgplafond is er bijvoorbeeld minder budgetruimte voor het aannemen van nieuwe patiënten. Het kan daardoor zijn dat ik een patiëntenstop moet inlassen terwijl ik nog wel tijd heb voor nieuwe patiënten.

Voor huidige patiënten kunnen deze beperkingen ertoe leiden dat ik je bij spoed en in crisisgevallen moet doorverwijzen naar een andere psychiater of naar de crisisdienst. Ook kan het zijn dat ik een vervolgbehandeling niet of niet direct kan oppakken, omdat ik de zorg die ik mag leveren gelijk moet verdelen over het jaar. Dan moet ik afspraken opschorten of verplaatsen naar volgend jaar, of je doorverwijzing naar een psychiater die nog wel budgetruimte heeft.

Deze beperkingen gelden niet alleen voor mij, maar voor alle zorgaanbieders die contracten hebben met zorgverzekeraars die een zorgplafond hanteren.

Wel of geen zorgplafond

In het belang van mijn patiënten heeft mijn praktijk – ondanks de negatieve aanpassingen qua voorwaarden of budget – ook volgend jaar een contract met alle verzekeraars. Ik vind dat iedereen te allen tijde recht heeft op goede zorg. Toch is het dus raadzaam om te weten of je verzekeraar een zorgplafond hanteert. De concerns die dat doen zijn: Achmea, CZ en VGZ. Alle andere verzekeraars, zoals Menzis, DSW, ONVZ en vele anderen met wie ik gecontracteerd ben, werken niet met een zorgplafond. Op deze website van de Consumentenbond vind je een overzicht van welke verzekeraars onder welk concern vallen.

Scroll naar boven