Praktijkinformatie

Route / Contact

De praktijk ligt aan de doorgaande weg (N 355) in Twijzel.  

Adres:
Op Twizel 19
9286 EA Twijzel

Telefoon: 0511 544 715
Fax: 0511 54 32 88
E-mail: info@evanaltena.nl

Aanmelden

Je kan je hier aanmelden.

Kosten en vergoeding

Ik werk samen met alle zorgverzekeraars. Indien je een verwijzing hebt van je huisarts zijn er – naast je eigen risico – geen kosten verbonden aan je behandeling. Deze wordt volledig vergoed door de verzekeraar. Ondanks dat is het goed om te weten of je zorgverzekeraar een zorgplafond hanteert.  

Kwaliteit

Ik ben BIG-geregistreerd als medisch specialist als arts in de psychiatrie en psychotherapie. Dit betekent dat ik bevoegd ben om mijn beroepen als arts-psychiater en psychotherapeut uit te oefenen volgens de kwaliteitseisen die in Nederland gelden.

Kwaliteitsstatuut

De praktijk heeft als GGZ-aanbieder conform de wet- en regelgeving een kwaliteitsstatuut. In dit document staat beschreven hoe de praktijk werkt, wat cliënten kunnen verwachten en hoe ik samenwerk met partners in de regio. Het kwaliteitsstatuut kun je hier vinden.

Routine Outcome Measurement (ROM)

Voor jou is het belangrijk dat je behandeling het juiste resultaat heeft. Daarom meet ik je klachten aan het begin, tussentijds en aan het einde van een behandeling. Dit noemen wij Routine Outcome Measurement (ROM). De tussentijdse meting is vooral bedoeld om bij te kunnen sturen als dat nodig is.

Keurmerken

  • Kwaliteitsregister psychotherapie
  • Kwaliteitsregister stoppen met roken

Wachttijden

Op dit moment is er een aanmeldstop. Verwijzingen via zorgdomein en zorgmail kan ik helaas niet in behandeling nemen.

Klachten

Ik doe mijn best om goed werk te leveren en om mijn cliënten met respect te behandelen. Toch kan het gebeuren dat je nog met vragen rondloopt over je behandeling of zelfs een klacht hebt. Bespreek dit vooral met mij. Samen vind je op de meeste vragen een antwoord en voor de meeste klachten een oplossing. Lukt dit niet, dan kun je met jouw klacht terecht bij klachtencommissie GGZ Friesland. Mijn praktijk is daarbij aangesloten.

Omgang met persoonsgegevens

Ik gebruik jouw gegevens alleen voor het doel waarvoor jij ze hebt gegeven. Je gegevens worden niet aan anderen verstrekt en niet langer bewaard dan nodig is, tenzij de praktijk hier nadrukkelijk toestemming voor vraagt. Ik handel volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

FAQ

Na afloop van de behandeling wordt je dossier standaard vijftien jaar bewaard in mijn archief. Je kunt me uiteraard (schriftelijk) verzoeken om het dossier te vernietigen.

Ik ga zorgvuldig om met gegevens van patiënten. Alles wat je met mij bespreekt, valt onder het beroepsgeheim. Ik hou je huisarts regelmatig op de hoogte van het verloop van de behandeling van jouw slaapprobleem, tenzij je daar bezwaar tegen hebt.

Zonder jouw toestemming zal ik nooit informatie verspreiden aan mensen die niet bij jouw behandeling betrokken zijn. Alleen op grond van wettelijke bepalingen mag ik hier zonder jouw toestemming van afwijken.

Scroll naar boven